Організаційні документи

Статут закладу освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності 

Сертифікат про акредитацію освітніх програм
Органи управління закладу освіти Недогарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із січня 2016 року є комунальною власністю Недогарківської сільської ради  Кременчуцького району Полтавської області (сільський голова Пащенко В.К.)

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Недогарківської сільської ради (начальник ВОКСТ-Крівченко Л.В.)

Річний звіт про діяльність закладу Звіт директора школи за 2016-2017 навчальний рік

Мова освітнього процесу Мовою освітнього процесу в навчальному закладі є державна мова - українська мова (ст.7 Закону України "Про освіту")

Територія обслуговування закріплена за закладом освіти (витяг із Рішення Виконавчого комітету Недогарківської сільської ради)
Недогарківська загальноосвтня школа І-ІІІ ступенів Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області у своїй діяльності керується:
Статут закладу освіти

Перелік нормативних документів, які стосуються організованого початку

2017/18 навчального року

Державні стандарти


Навчальні плани

НОВЕ! Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:
НОВЕ! Рішення Колегії МОН від 22 липня 2017 року. Протокол № 5/3-2 Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання інформатики).
Наказ МОН України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно математики, 7 клас).
Наказ МОН від 07.08. 2015р. №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання іноземних мов).
Наказ міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів»(стосовно викладання зарубіжної літератури)
Наказ МОН України від 29.05.2014№ 657 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно предмету «Захист Вітчизни»).
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».

Викладання навчальних предметів


Початкова школа

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Основна, старша школа


Ведення документації

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Робота з обдарованими учнями


Навчальні кабінети


Виховання

Немає коментарів:

Дописати коментар