понеділок, 7 березня 2016 р.

Відділ освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької державної адміністрації
Яцик О.І.

Педагогічна творчість у вихованні ціннісних орієнтирів школярів


м.Кременчук
2016 р.
Автор: Яцик Оксана Іванівна, педагог-організатор Недогарківської ЗОШ І-ІІІ ст., стаж – 24  роки

Рецензенти:
Дон В.Я., директор Недогарківської ЗОШ І-ІІІІ ст.,
Галбург І.М., методист районного методичного кабінету відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької державної адміністрації

Методичний посібник розглядає педагогічну творчість як співпрацю  між вчителями,  учнями й батьками,  внесення новоутворень у традиційну систему виховання. Видання містить сценарії та розробки шкільних заходів, що сприяють формуванню ціннісних орієнтирів школярів.
Матеріали будуть корисними для практичного використання педагогам-організаторам, класним керівникам, керівникам гуртків.


Зміст

І.Вступ…………………………………………………………4
ІІ. Педагогічна творчість як  пошук нестандартних способів розв'язання освітніх і виховних завдань…………………….5
ІІІ. Створення ситуації успіху………………………………..7
ІV. Метод проектів………………………………………… .10
V. Колективні творчі справи………………………………..15
VІ. Список літератури………………………………………22
VІІ. Додатки…………………………………………………23Вступ
Творчість – одне із найзагадковіших явищ у житті кожної людини і суспільства в цілому. Вона не тільки забезпечує поступальний рух суспільства вперед, творчість захищає нас від повсякденності і суєти, дозволяє  черпати  сили й натхнення для життя і творчих звершень. Носієм педагогічної творчості є вчитель, що стоїть біля витоків розвитку особистості кожної людини. Саме вчитель супроводжує і надихає творчий розвиток дитини у найбільш сприятливі до педагогічного впливу періоди її життя. Метою і результатом педагогічної творчості є творчий розвиток учнів.
Професійна діяльність педагога-організатора передбачає широкий простір для втілення нових ідей, інноваційних підходів у вихованні молоді. Особливо актуальним на сьогодні є особистісне залучення вихованців до спільної з вихователем діяльності у процесі застосування сучасних виховних технологій, які здійснюються через розв'язання соціально-моральних завдань, що ставлять вихованців в умови свідомого вибору і практичної реалізації особистісної позиції, стилю поведінки. У своїй роботі педагог повинен керуватись принципами сучасних технологій, але не забувати про те, що слід враховувати умови школи, класу, індивідуальні та психологічні особливості кожної дитини. А чи можна моделювати і  творчо переосмислювати уже відомі технології? Пошук нових ефективних шляхів формування особистості й громадянина в   нових умовах і становить зміст даної розробки.

Педагогічна творчість як  пошук нестандартних способів розв'язання освітніх і виховних завдань
У нових умовах розвитку суспільства головною метою школи стали пошуки шляхів формування та розвитку особистості на основі збереження загальнолюдських цінностей та природних можливостей дитини.
Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»  формування ціннісних орієнтацій школярів є важливим чинником їхнього духовного розвитку. У зв'язку з цим провідного значення у вихованні духовно-моральних цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система ціннісних орієнтацій. Яким чином педагог може проектувати розвиток особистості учня, передбачати становлення та самовираження школяра, сприяти самореалізації і творчому зростанню?
Досвід таких видатних педагогів, як В.О.Сухомлинський, А.С.Макаренко, Ш.О.Амонашвілі  переконує, що без зацікавленості школярів і педагогічної творчості вчителя у навчально-виховному процесі не може бути успішним як засвоєння знань, так і повноцінне виховання.
Педагогічна творчість має кілька визначень, адже вона виявляється і в науковій діяльності педагога,  і в творчій педагогічній роботі (нетипове вирішення педагогічних завдань, розробка інноваційних  методів, прийомів, застосування педагогічного досвіду в нових умовах, удосконалення системи роботи з учнями, імпровізація в педагогічному процесі).
 Педагогічна творчість – це процес створення і перетворення особистості вихованця. Під час роботи з учнями вчитель передбачає педагогічні ефекти, впливає на уяву, увагу, пізнавальну діяльність учнів, а також звертається до педагогічного перевтілення, що робить його діяльність творчим процесом.
Педагогічна творчість - це здатність винаходити в процесі повсякденної професійної діяльності щось нове, комбінувати й видозмінювати, адаптувати відоме до вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини; гнучкість у виборі адекватних засобів впливу на учнів; пошук нестандартних способів розв'язання освітніх і виховних завдань; оригінальне доцільне застосування засобів стимулювання творчої ініціативи вихованців та їхньої пізнавальної активності. 
У праці «Розмова з молодим директором школи» В.О.Сухомлинський писав: «Досвід багатьох років переконує, що суттю педагогічної творчості є думка, ідея, яка пов’язана з тисячами повсякденних явищ. Педагогічна ідея – це, образно кажучи, повітря, на якому пливуть крила педагогічної майстерності».
Сучасні педагогічні технології дозволяють моделювати будь-яку справу, тим самим залишаючи для педагога простір для педагогічної творчості. Виховна діяльність Недогарківської школи базується на  таких педагогічних технологіях, як:  «Метод  проектів», «Створення ситуації успіху», «Колективні творчі справи», «Учнівське самоврядування», здоров`язберігаючі технології.                       Вибір конкретної технології залежить і від виховної, і від педагогічної мети, тому на практиці доводиться конструювати і створювати варіанти. Так колективна творча справа може виступати окремим методом на практичному етапі підготовки проекту, а створення ситуації успіху супроводжує проблемно-цільовий етап. Продумане поєднання різних методів, технологій і прийомів, що забезпечують найкращий результат, і є педагогічною творчістю.
Створення ситуації успіху
З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Характерною рисою технології є психологічна підтримка розвитку особистості дитини.
Мета діяльності вчителя - створити ситуацію успіху для розвитку особистості, дати можливість їй відчути радість усвідомлення своїх здібностей , віри у власні сили.
Заряд активного оптимізму, який отримує дитина в процесі діяльності, гартує характер, підвищує життєву стійкість, сприяє перетворенню та реалізації духовних сил. Великим стимулом, що сприяє розвитку особистості, спонукає до співпраці у навчальному та виховному процесах, є віра педагога у позитивні властивості дитини, її сили, успішність. На вербальному рівні це виражається у таких фразах:
  • У тебе це неодмінно вийде…
  • Я переконана, що ти можеш  зробити таку справу...
  • Я впевнений: ти пам'ятатимеш про...
  • Це так просто, до того ж ти можеш розраховувати на мою підтримку.
  • Ось це вийшло дуже гарно.
 Успіх створює потужний  додатковий імпульс до роботи, сприяє становленню гідності учня. Отже, ситуація успіху стає фактором розвитку особистості школяра.
Ситуація успіху потребує певних умов:
  • створення атмосфери доброзичливості;
  • «авансування» дітей перед тим, як вони розпочнуть виконувати роботу;
  • високий рівень мотивації;
  • допомога в просуванні до успіху (так звана прихована інструкція діяльності);
  • педагогічна підтримка в процесі виконання роботи.
Організація діяльності, заснованої на гуманістичних позиціях, буде результативною за умови співпраці між вчителями й учнями. Радість і її очікування повинні пронизувати весь процес. Отже, співробітництво є необхідною передумовою для особистісного самовизначення учнів. Воно сприяє відкриттю перед учнем перспективи його зростання, допомагає домагатися радості успіху
 Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища чи кінцевого продукту. Повний ефект успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. Бажати людині успіху - насправді означає бажати їй дозріти для чогось, щоб отримати це. Успіх — це результат наших дій.
 Оскільки особливостями педагогічної творчості є співтворчість усіх учасників процесу, доцільно буде не нав’язувати дітям готові сценарії, а разом створювати щось нове, оригінальне, притаманне саме цьому дитячому колективу. Наприклад, виступ команди КВН – це спільний творчий продукт учнів і педагога-організатора. Ідеї накопичуються поступово, колективно обговорюються, а репризи, слова пісень, жарти пишуться для конкретних дітей, враховуючи їхні індивідуальні особливості. Тому і результат завжди високий: призові місця на районних конкурсах і задоволення від гри. Апробація мого досвіду роботи з командами КВН успішно пройшла у Вільнотерешківській ЗОШ І-ІІІ ст. Кременчуцького району. Я переконана, що для педагогів, які прагнуть творчого зростання, важливо обмінюватися досвідом з колегами, поширювати кращі педагогічні ідеї заради спільної мети – виховання всебічної і гармонійної особистості.

Метод проектів
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.
Цей метод завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову, яку учні виковують протягом певного часу) і зазвичай використовується у навчанні. На мою думку, метод проектів у виховній роботі дає високий результат, адже :
-         дозволяє включити великий відсоток  школярів  у виховний процес;
-         залучає дітей різних вікових категорій, батьків і громадськість;
-         допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю через активну, творчу діяльність;
-         дозволяє побачити у звичайному щось нове, роздивитись об'єкт дослідження з різних точок зору;
-         розкриває прихований потенціал кожного;
-         допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись до думки іншого;  
-         підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє «Я».
І найголовніше: на відміну від традиційної системи, яка розглядає виховні питання з інтелектуальної сторони і тільки потім - з емоційної, у проектній діяльності основні моральні принципи ґрунтуються на дії, їх треба «прожити». Досвід, який діти отримують за період роботи над проектом, сприяє інтенсивному розвитку самостійності учнів, формуванню її соціально значущих якостей.
Прикладами проектів, що використовуються як форма позакласної роботи, можуть слугувати різноманітні конкурси, вікторини, участь у заходах, пов'язаних із будь-якими подіями в житті школи, країни, підготовка свят, акцій, спортивних змагань.
Структура проекту містить такі складові:
- назва
- обґрунтування
- мета
- завдання
- актуальність
- умови реалізації
- рівень ( творчо-інформаційний, практично-зорієнтований тощо)
- термін (довгостроковий чи короткотривалий)
- учасники
- очікувані результати (виховання, оволодіння навичками, створення творчого продукту тощо)
Етапи проекту та їх зміст
1. Проблемно-цільовий етап
На цьому етапі дійснюється вибір проблемної сфери, постановка задач, окреслюється кінцевий вигляд створюваного продукту, його призначення та коло використання, відбуваються формування проектної групи та розподіл обов'язків. На завершення формулюється тема проекту й визначається його остаточна форма, можлива коротка анотація.
2. Підготовчий етап
Цей етап передбачає теоретичну підготовку учасників проекту: підбір необхідної літератури, запис потрібних нотаток, взаємозв'язок з учителями, батьками, фахівцями у певній галузі.
3. Етап розробки сценарію й технічного завдання
На даному етапі збирається матеріал, уточнюється зміст й визначається приблизний обсяг проекту, проводиться деталізація, прописуються ролі всіх учасників, терміни виконання кожного виду роботи.
4. Етап практичної роботи (розв'язання проблеми)
Основним завданням цього етапу є систематизація та аналіз отриманої інформації, планування діяльності з розв'язання проблеми. Ведеться робота з утілення в життя поставлених задач, здійснюється постійний контроль за ходом і терміном робіт.
5. Етап попереднього захисту
Здійснюється попередній перегляд проекту, виявляються і усуваються недоліки, відбувається коректування.
6. Етап презентації - публічного захисту проекту
На цьому етапі відбувається презентація виконаної роботи (аудиторія інформується про важливість обраної проблеми), дається оцінка проекту, розповідається про практичну діяльність у ході реалізації задуму.
7. Оцінювання успішності проекту
Відбувається обговорення, під час якого учасники і громадськість оцінюють проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу. Доцільно відповісти на такі запитання:
 -  Які знання були отримані?
 -  Чому і як ми навчилися?
 -  Яких умінь і навичок набули?
 -  Що вдалося найкраще?
  -Чим важливою і корисною була діяльність для школи, громади тощо?
Найбільш ефективним метод проектів є у формуванні ціннісного ставлення до суспільства і держави, до свого соціального «Я». Воно охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. Вважаю, що національно-патріотичні почуття учнів засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними. До того ж позиція учня як активного суб’єкта громадянського суспільства може надалі впливати на долю країни.
Прикладом учнівського проекту у нашій школі є підготовка до відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Проект «Ніхто не забутий»
Мета проекту:
 - гідно вшанувати подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні;
-  увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни і воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни;
-  розпочати нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення;
 -  посилити турботу про ветеранів війни;
-  формувати шанобливе ставлення і повагу до ветеранів війни та нинішніх захисників Вітчизни;
-  дослідити бойовий шлях членів родини, які брали участь у Другій світовій війні;
-  формувати сімейні цінності
На етапі практичної роботи успішно використовувалась технологія колективної творчої справи (виготовлення квіток маку як символу кожним класом; привітання зі святом ветеранів, які не мають змоги самостійно пересуватися; поновлення куточка Бойової слави; пошукова робота спільно з батьками щодо встановлення місць поховання загиблих родичів). Найцікавішими виявилися роботи учнів 7 та 10 класів Бондаренка Владислава і Шахман Юлії, які повністю дослідили бойовий шлях своїх прадідів і отримали підтверджуючі документи з Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації. Діти зробили презентації і виступили з ними на заключному етапі проекту. Виховне значення такої роботи важко переоцінити, адже емоційний взаємовплив поруч з практичною діяльністю значно підвищує ефективність проекту. А творча співпраця батьків, дітей і педагогів позитивно впливає на формування ціннісних орієнтацій учнів.
Колективні творчі справи (КТС)
Кращий спосіб знайти гарну ідею –
мати велику кількість ідей
Лайнус Полінг
Сутність технології колективного творчого виховання - формування особистості в процесі роботи на користь інших людей; в організації певного способу життя колективу, де все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості. Важливо, щоб діти у процесі діяльності, здійснюваної на користь людям, розуміли стан цих людей і хотіли допомогти їм. Необхідно, щоб у роботі поряд з формуванням в учнів таких якостей, як творчість, відповідальність, діловитість, комунікативність, розвивався і гуманістичний, моральний сенс.
         
Російський професор І.П. Іванов, автор технології КТС, зазначав: «Сутність кожної справи - турбота про свій колектив, один про одного, про оточуючих людей, далеких друзів. Справа ця -  колективна, тому що здійснюється разом - дітьми і старшими товаришами як їх спільна турбота. Справа ця - творча колективна, тому що являє собою спільний пошук кращих рішень життєво важливої задачі, тому що робиться спільно -  не тільки виконується, а й організовується: задумується, планується, оцінюється...».  Завдання педагога-організатора в тому, щоб спрямувати КТС на збагачення колективу й особистості соціально цінним досвідом, на вдосконалення кращих людських здібностей, потреб і стосунків.
Мета технології: забезпечувати соціальне замовлення на людину нового, демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція.
Здійснення життєво-практичної сторони КТС визначає реалізацію таких виховних завдань:
  - виховні завдання, які ставлять педагоги в процесі  організації коллективної творчої діяльності, вирішуються непомітно для дітей, їх відкривають вихованці під час обговорення результатів колективної творчої справи;
-         у процесі колективної творчої діяльності здійснюються в тісній єдності завдання різноманітних частин виховання: громадянського, морального, національно-патріотичного, трудового, розумового, фізичного, естетичного;
-         розвиваються в єдності всі три сторони особистості: пізнавально-світоглядна (знання, погляди, переконання, ідеали), емоційно-вольова (почуття, прагнення, інтереси, потреби), діяльнісна (уміння, навички, звички, здібності, риси характеру).
Зміст технології
До основи організації колективного творчого виховання покладено такі структурні компоненти технології:
1. Колективна організаторська діяльність.
2. Колективна творчість.
3. Колективна постановка мети.
4. Ситуації-взірці.
5. Емоційне насичення колективного життя.
6. Суспільне спрямування діяльності колективу.
Ця технологія також особистісно орієнтована, бо кожній дитині знайдеться справа до душі, яку вона може організувати, зробити краще, ніж інші. Сьогодні учень керує, організовує, творить спільно з іншими такими ж зацікавленими людьми. Завтра він з такою самою зацікавленістю візьме участь у новій колективній творчій справі, але вже в ролі виконавця.  Технологія КТС об'єднує ділову та міжособистісну сфери діяльності людини.
         Особливість технології полягає в тому, що між вихователями та вихованцями складаються в процесі діяльності суб'єкт-суб'єктні взаємини, в силу яких і вчитель, і учень рівною мірою почуваються відповідальними за якісне виконання поставлених завдань.
        
Одна з головних ідей методики колективного творчого виховання є формування особистості через єдиний виховний колектив, з однаковими вимогами до старших і молодших. Робота у різновіковому колективі формує ціннісне ставлення до свого психічного та соціального «Я». У технології колективного творчого виховання головне -  «жити заради усмішки іншого», що і породжує радість творчого самовираження в поєднанні з потребою бути корисним людям.
   На підготовчому етапі КТС організатор  допомагає учням у виборі теми й напрямку справи. Організатор нарівні з дітьми бере участь у конкурсі і пропонує свої варіанти. На загальному зборі заслуховуються й обговорюються всі варіанти. Головне правило  - якомога більше ідей! Одна з них вибирається для здійснення і створюється проект.
         Другий етапВибирається рада справи, куди входить і дорослий організатор. Рада справи опрацьовує вибраний варіант. Роль дорослого організатора в тому, щоб допомогти учням врахувати місцеві умови, розподілити доручення між первинними колективами. Організатор спрямовує творчу справу на розвиток в учнів творчого пошуку. Не потрібно нав’язувати свої пропозиції дітям, хай вони прозвучать як ще один творчий внесок у загальну справу, який обговорюється разом з іншими. Краще за все, якщо думка дорослого буде ніби розвитком того, що обмірковували діти.
         Дуже важливо тактовно, ненав’язливо брати участь у роботі мікроколективів. Якщо немає цікавих варіантів, можна назвати декілька своїх. Коли учні виберуть один з них, то відчують себе його авторами. Важливо вчити дітей (і насамперед власним прикладом) ставитися до своєї роботи як до частини загальної справи. З цих позицій треба вести контроль за підготовкою справи (самими дітьми разом із старшими, радою справи), висувати вимоги, давати оцінку дітям кожного і всіх разом.
         На третьому етапі відбувається колективна підготовка справи.  Тут уточнюється, конкретизується план підготовки і правила проведення, потім організовується виконання цього плану. Важливим елементом КТС є підготовка сюрпризу (це може бути пісня-подарунок, привітання з особливою подією тощо).
         Четвертий етап  - проведення КТС. Педагог-організатор слідкує за тим, як саме учні проводять колективну справу. Він допомагає  їм у вирішенні тих чи інших питань, які виникли в ході роботи. Якщо бачить, що справа йде не в потрібному напрямку, то координує її. Буває корисним також і відхилення від задуму, що виникають під час проведення КТС через непередбачені обставини й помилки, допущені учасниками. Усе це є також необхідною школою життя.
         П’ятий етап колективне підбиття підсумків КТС. На цій стадії важливу роль відіграє загальний збір учасників проведеної справи, де колектив дає відповіді на запитання:
-          Що було хорошого?
-          Що нам вдалося з наміченого? Завдяки чому?
-          Які недоліки і помилки?
-          Що не вийшло? Чому?
-         Що нам варто використати надалі? Перетворити на традицію?      
Шостий етап – найближча післядія КТС.
         На цій стадії виконуються рішення, які були ухвалені загальними зборамию Організатор проводить відповідну роботу з вчителями, які мають використати набутий досвід  у виховній роботі. Колективна творча справа – це конкретне втілення багатогранної громадської турботи в єдності її трьох компонентів – практичного, організаторського, виховного.
Прикладом КТС у нашій школі є проведення Дня миру (21 вересня). Перевага такої форми проведення Дня миру полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку нашої держави необхідно об’єднати сили і згуртуватися навколо ідеї збереження цілісності України. Основний педагогічний результат технології - розвиток громадянської самосвідомості та здібностей до соціальної творчості. Особливе значення надається емоційній насиченості колективного життя, тобто набору засобів, спеціально спрямованих на збільшення позитивної емоційної напруги, збудження почуттів єднання, довіри, душевного підйому.
Інновацією є залучення до КТС усієї школи, педагогічного колективу, учнівського самоврядування і поєднання заходу з навчальним процесом.
Мета КТС: виховання толерантності, вирішення наявних проблем шляхом діалогу і компромісних рішень.
Педагогічна ідея полягає  у вихованні національної свідомості, патріотизму, милосердя; формуванні  в особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції; благодійному зборі речей та  коштів для воїнів АТО  і поранених. 
План проведення  Дня миру
в Недогарківській загальноосвітній школі

п/п
Зміст роботи
Час
проведення
Місце
проведення
Відповідаль
ний
1-11 класи
1.
Загальношкільна тематична лінійка
«Дітям потрібен мир» 
08.30
Актовий зал
Нікітенко О.Я.
Яцик О.І.
Рада справи
1-4 класи
2.
Флешмоб «Люблю Україну»
08.45-
09.00
Актовий зал
Калініченко А.В.
Центр «Дозвілля»
3.
Підготовка голубів-символів
1 перерва
Кл. кімнати
Класоводи
4.
Хоровод миру
«Плекаймо мир»
2 перерва

Коридор

Класоводи
5.
Конкурс малюнків на асфальті
«Ми – за мир!»
3 перерва
Подвір’я школи
Класоводи
Шефський центр
6.
Фото на згадку та вручення грамот
щодо активної участі в заходах
Дня миру
Протягом дня

Кл. кімнати
Класоводи
Прес-центр
7.
Підсумок дня (загальний збір)
13.15
Кл. кімнати
Яцик О.І.
5-11 класи
2.
Підготовка голубів-символів
до 09.15
Кл. кімнати
Кл. керівники
3.
Флешмоб «Люблю Україну»
1 перерва
Подвір’я школи
Калініченко А.В.
Центр «Дозвілля»
4.
Завершальний етап акцій «Шкарпетки для військових», «Лист солдату»
2 перерва
Кл. кімнати
Яцик О.І.
Навчальний центр
5.
Створення полотна Миру
3 перерва
Коридор

Яцик О.І.
Кл. керівники
6.
Фото на згадку та вручення грамот
щодо активної участі в заходах
Дня миру
Протягом дня

Кл. кімнати
Яцик О.І.
Прес-центр
7.
Підсумок дня (загальний збір)
13.15
Кл. кімнати
Яцик О.І.

   Як бачимо, долучитися до загальної справи, хай маленькими, але дуже важливими і добрими ділами, може кожен учень.
Сучасна школа вимагає оновлення форм і методів духовного становлення особистості учня, створення сприятливих умов для самореалізації у різних видах діяльності. Творчий педагог намагається знайти нові шляхи для досягнення цієї мети. Та яку б виховну технологію ви не обрали, особливу роль відіграють креативні здібності педагога, його творчий потенціал, досвід творчої діяльності.
І пам’ятайте, що головний закон усіх позитивних змін – творчість!


Список використаної літератури
1. Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя : навч.-метод. посіб. / автори-упоряд. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко ; Полтава, обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : АСМІ, 2013. – 456с. 
2. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник статей / Редакційна колегія : П. І. Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (наук. ред.), І. В. Охріменко, В. О. Пащенко, Н. І. Білик, І. В. Гальченко, О. В. Савельєва, Г. О. Сиротенко, В. Ю. Стрельніков. – Полтава : ПОІППО, 1999. – 376 с.
3. Педагогічні технології у неперервній освіті: Монографія (Сисоєва С.О., Алексюк М.А., Воловик П.М., Кульчицька 0.1. та ін.) за ред. С.О.Сисоєвої - К: Віпол, 2001. - 502с.
4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності \\ Освіта України. – 2001 р. - №6. – С.17 – 18
 5. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 344с.

Додатки
Сценарій виступу команди КВН «Солянка»

Конкурс «Візитка»

-         Ми молода і перспективна, як нам здається, команда «Солянка». Вам, мабуть, цікаво, чому «Солянка»? Ну, тут все просто. Ось ми з ним – круті перці, Аня – м’ясний набір…
-         Стоп-стоп! Ти нічого не переплутав? Може, оця Аня м’ясний набір?
-         Нє-нє!Ця Аня – повариха. Вона весь час мішає, мішає…
Усі разом кричать:
-         Аня, не мішай! Дай журі розпробувать «Солянку»! (Аня йде за куліси)
-         А це – Настя! У нас її ніхто не любить (пауза). Вона зажарка. (Настя йде за куліси)
Під східну музику ,танцюючи, з’являється дівчинка
-         А ось і екзотична складова нашої «Солянки»!
-         Маслинка?
-         Дивлячись на її кислу фізіономію  - лимон!
-         Так! Досить! Розкомандувались тут! Та щоб ви знали, круті перці, дівчата – найдосконаліший витвір природи!
-         Бачу, бачу, навитворя-а-а-ла природа…
-         Між іншим, вчені вважають,що природа тренувалась на хлопцях, доки створила дівчат!
-         Ага! Спочатку природа створила дівчат, а тоді з жахом зрозуміла, скільки треба грошей для підтримки їхньої краси і створила спрощений варіант – хлопців.
-         Так сказать, економ-клас, да?
-         Бачу, наекономила-а-а природа.. (ображені дівчата йдуть за куліси, на сцені залишається одна дівчинка і хлопці)
-         А чого у нас м’ясний набір мовчить? Солянка уже закипає.
-         З мне досить вашого КВНу з  пласкими жартами! Мене, між іншим, на конкурс краси запрошували. Я їду в Париж!
-         Прямо зараз?
-         Прямо зараз!
-         Вечірнім конем!
На сцену виходить Аня-повариха:
Бачу,що в солянці вже, крім перцю, нічого не плаває…Ану, дівчатка, додамо смаку!
Вибігають дівчата, усі співають пісню на мелодію «Чита-дрита» В.Сердючки
А без нас не буде у вас кіна!
Нам красу страшенную природа надала!
Краще разом виступати, грати в КВН.
Що ви, що ви, ми не проти!
Грайте без проблем!
Приспів:
Ой що то,що то, що то?
«Солянка» хоч куди!
Ой що то,що то, що то?
Ходи сюди!
Ой що то,що то, що то?
Разом давай!
Ой що то,що то, що то?
Смаку додай!
Домашнє завдання «20 років не до уроків»

Під музику виходять два «бувалих» КВНщики
-         Да-а-а! КВН уже не той…
-         І не кажи! Що не той,то не той…
-         От раніше теми були! Про це, як його?
-         Або про оте….Ну,пам’ятаєш, як ми тоді? Да ж?
-         Ну, вобщем, класні теми були! А це що? 20 років не до уроків. Це про кого?
Під пісню «Вчителька» виходить дівчина:
-         Це про мене! Молодий спеціаліст, перший рік на роботі! Ну, хто сьогодні проводить мене додому?
Хлопці на пальцях прикидають, кому проводити. Один з них проводить за куліси «вчительку»,звідти чути звук ляпаса, «провожатий» вибігає на сцену
-         Ну?
-         Зробив їй комплімент…
-         Ну?
-         Сказав,що у неї ідеальна фігура…
-         Лопух! Вона ж математичка!  Для неї ідеальна фігура – шар!
-         Нє! Це не про вчительку! Думаю,що в реченні «20 років не до уроків» забули поставити крапку між «н» і «е».
-         20 років нашої ери до уроків!
Сценка «Школа кам’яного віку»
Вчителька робить перекличку:
-         Печерна!
-         Я!
-         Дикунський!
-         Я!
-         Патлатий! Я сказала  Патлатий!
-         Нема! Він сьогодні мамонтів пасе!
-         А ти де вчора була?
-         Я від мами записку принесу….
-         Ай бакит челендж тобі в січні! Я вже з ваших  кам’яних записок третю печеру побудувала!
-         Нє! Шось не то..
-         Мабуть, в темі нуль пропустили! 200 років не до уроків!
Сценка «Історія освіти»
1815 рік (діти біжать через сцену):
-         Ура! Парафіяльну школу відкрили!
Пан жене дітей лозиною назад:
-         Я вам покажу уроки! На панщину! На панщину!
1861 рік
(діти біжать через сцену):
-         Кріпосне право відмінили! Гайда в школу!
1905 рік
(діти біжать через сцену і женуть лозиною пана):
-         Революція! Бий панів!
1919 рік
(діти біжать через сцену):
-         Ми – не раби! Раби – не ми!
-         І вчилися б, чесне слово, вчилися б, якби не він…
Сценка «Інтернет-ботан»
На сцені за комп’ютером сидить хлопчик
Мама  звертається до Лікаря:
-         Ось! Очі червоні, сльозяться, опухли… Весняний кон`юктивіт?
Лікар:
-         Безлімітний Інтернет! (до учня):
-         Блог в поміч!
-         Інтернет, Інтернет!
Відпусти в туалет!
Півчаса уже сижу,
Ноги хрестиком держу!
Лікар:
-         Рецепт простий! Висмикнути шнур, видавить екран! А в діагнозі запишем: «Інтернет-ботан»!
-         І отак вже стільки років школярам не до уроків!
Звучить пісня про «стіну» Вконтакте на мотив пісні «Я  обиделась»
Между нами выросла «стена»
И это полностью твоя вина!
Между нами взорваны мосты
Ведь сто раз не «Лайкнул» фотку ты!
Припев:
Не подходи ко мне,
Я обидилась, я обидилась
Раз и навсегда!
Не подходи ко мне,
Я обидилась, я обидилась
И больше никогда не подходи!

Візитка «Шкільний фарт або формула успіху»
(Під фонограму «Варись, варись, кашка» команда з’являється на сцені)
Усі співають:
-         Варимо солянку,
Разом веселіш!
Ми не взяли Аньку,
Тищ-тидищ-тидищ!
-         Ну,що? Дамо перцю?
-         Ні! Перці уже не в моді! Нині в моді…..
-         Аня-неждан – баклажан!
(звучить фонограма « «Лада-седан» - баклажан» і з’являється Анька)
-         Нє, солянка з баклажаном – це вобще!
Аня:
-         А вобще варится в борще!
-         Так то ж в борще! А ми – команда КВН «Солянка»!
-         І спонсор нашої команди – ентузіазм!
(Фонограма «Красавчики»)
-         Мало хто знає, що шкільний фарт для всіх різний. А у нас шкільний фарт з-під парт!
(Фонограма «Дзвінок»,вносять парту)
Сценка «Помідоркін отримав двійку з математики»
 (Фонограма «Я уеду жить в Лондон»)
-         Я уеду жить в Твиттер
И возьму с собой бутер,
Чашку чая, кота и немного тепла
Может быть навсегда….
Учителька:
-         Помідоркін, я пожартувала! Сьогодні ж перше квітня!
(Фонограма «Алілуя!»)
Сценка «Донька вчительки»
(Фонограма «Знаешь, как хочется жить»)
-         Знаешь, как хочеться спать,
Просыпаться в конце обученья!
Ведь школа – сплошное мученье…
Учителька:
- А я сказала вставай!
Учениця:
-         Марь Іванна! Я ж ваша дочка!
(Фонограма «Алілуя!»)
Аня:
-         Це школа чи церковний приход? Ви краще у мене спитайте, що таке шкільний фарт.
-         Я ізвіняюсь, а що це таке?
-         Шкільний фарт, Ростік, це коли ти зі мною пожартував, а тобі за це нічого не буде! (обіймає хлопчика боксерськими печатками)
(Фонограма «Поцелуй, меня удача! А захочешь – обними!»)
-         А якщо серйозно…. Формула успіху нашої команди складається з артистизму Ростіка(Фонограма «Харизма»), непередбачуваності Ані («Р-р-р!»), чарівного голосу Соні («Соня! Голос!»), заряду енергії Каті і Насті (Фонограма «Розряд!»), креативу Макса і Славика і, звичайно ж, баклажанності  Ані!
(танець команди під фонограму Дзідзьо « Мені повезло») 

Домашнє завдання
«Не щастить в навчанні – пощастить у …»

(Фонограма «Дзвінок»)
-         Хто сказав: якщо не везе в навчанні, то повезе у чомусь іншому? Історія Помідоркіна у Недогарківській школі  починалась саме так…..
Сценка «Ручка – сенс життя»     
Учитель: Дістаємо ручки, починаємо писати.
(Помідоркін шукає ручку)
У.: Помідоркін!Де твоя ручка?
П.: Украли!
У.: Немає ручки – немає записів, немає записів – немає знання, немає знання – немає освіти, немає освіти – немає роботи, немає роботи – немає грошей, немає грошей – немає їжі, немає їжі – голодна смерть!
К.: Я пишу безперестанку,
Ляжу спати на світанку,
А щоб ручки не згубити –
Треба до руки пришити !
Сценка «Селфі»
(Фонограма «Красавчики»)
Учитель: Бачу: коло замкнулося! Якщо палиця зробила з мавпи людину, то селфі-палиця має зворотню дію! (Фонограма «Красавчики»)
Учитель: Помідоркін! Пиши задачу! Один невихований хлопчик пише на паркані вислів «Лох-Несське чудовисько». На кожні три букви хлопчик витрачає по 62 см паркану. Запитання: чи поміститься на паркані вислів, якщо вся довжина паркану 3 м 16 см?
(Помідоркін хитро мружиться)
У.: То яка ж відповідь?
П.: Я б тут скоротив. До трьох букв. Все-таки слово «лох» народу зрозуміліше і думати довго не треба, як написати!
Учитель: Я б теж скоротила тобі оцінку. До двох балів. І думати довго не треба, кому її поставити!
(Фонограма  «Ти че такая дерзкая?»)                        
Дівчина: Миле дзеркальце, скажи та всю правду розкажи!
Чи найкраща я у класі?
 Чи подобаюсь я Васі?
 Чи запросить на фуршет?
Голос: Ти достала! Я – планшет!
(Фонограма «Как ты меня достала» )
-         А що робити, коли і в коханні не везе?
(Фонограма «А я милого узнаю по походке»)
-         Славко, ти чого весь побитий?
-         Та з дівчатами у сніжки грав..
-         Ну і що?
Так вони, виявляється, із збірної по гандболу. А такі не промахнуться!
(Фонограма «Красавчики»)
-         Ань! Давай я твій портфель понесу!
-         Та він не важкий!
-         Та і я не сильний!
-         А якщо я тебе обніму – не страшно?
-         Мені не страшно! А тобі?!
(Фонограма «Надо подкачаться»)
Сценка «Віджимання»
Дівчина віджимається від підлоги
1 дівчина: ..98,99,100! Молодець!
2 дівчина встає, витирає спітніле чоло.
1 дівчина: Завтра продовжимо тренування і почнемо рахувати з 96!
(Фонограма    «Я на позитиве»)                   
Сценка «Нервові клітини»
-         Спокійно, Ростік, спокійно…
-         Як можна бути спокійним, коли у мене всі клітини нервові?
-         А я,щоб заспокоїтися, слухаю Моцарта. До тих пір, поки він не починає мене бісити!
(Фонограма  «40 симфонія Моцарта» )
Помідоркін: Та що ж за школа така невезуча? Все! Переходжу в Комсомольську гімназію!
-         Загранпаспорт, будь-ласка! Ви виїжджаєте за межі територіальної громади!
( Фонограма  « Фейс-контроль ты не пройдешь»)                                               
-         І щоб у вас не склалося хибне враження про нашу школу …
-         П’ятниця, 13-е, шість двійок, три зауваження, батьків викликали до директора
(   Фонограма  «Ремікс»   )
-         Пульс у венах, очі в окулярах, мозок у черепі, пуп у центрі, прикус стабільний!
-         Усе свідчило про те,що хлопець  - фартовий!
Фінальна пісня (Фонограма «Цьом-цьом!»)
Якщо тобі журі скаже: «Гейм овер!» -
Помахай платочком: «Гуд бай!»
Якщо дістався 13-й номер –
Повезе в коханні, так і знай!
А сонце світить для всіх,
Повірте навіть для тих,
Хто розгубився і не вірить ні в що!
А ти всім бідам на зло
Жартуй і знай: повезло!
Ля-ля! Ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Сценарій КТС «Школа – краще місце на землі»

Місце проведення: шкільне подвір’я
Дата проведення: 1 вересня
Учасники: учні 5-11 класів , педагогічний і батьківський колектив
Прогнозований педагогічний результат:
передача готового суспільно цінного досвіду вихованцям;
формування особистості через єдиний виховний колектив з однаковими вимогами до старших і молодших;
створення почуття радості творчого самовираження в поєднанні з потребою бути корисним людям
Обладнання: маршрутні листи, ватмани, маркери, кольоровий папір, клей, повітряні кульки, кеглі, м’ячі

Хід КТС
Підготовчий етап
Проводиться загальний збір дорослих і дітей-лідерів, які обирають варіант проведення традиційного заходу. Створюється проект.
Другий етап
Вибирається рада справи і відпрацьовує вибраний варіант. Організатор допомагає врахувати усі умови, розподілити доручення.
Третій етап
Колективна підготовка справи. Мікроколективи готують сюрприз.
Четвертий етап
Проведення КТС
Головне завдання цього етапу – створювати і зміцнювати мажорний тон, дух бадьорості, впевненості у своїх силах, здатність нести людям радість.
На зборі-старті дітям і дорослим пропонується вибрати по одній цукерці і з’їсти,але обгортки не викидати.
За кольором обгортки проводиться об’єднання у мікрогрупи. Мікрогрупи отримують маршрутні листи, де вказано назву станції. Пересуваючись від станції до станції, діти разом із дорослими виконують завдання і готують сюрпризи.
Станція «Ігрова»

 Гра «Красуня і чудовисько»
Діти стають у дві шеренги одна навпроти одної, повертаючись спинами . Діти домовляються між собою, яку фігуру з трьох будуть показувати(«Красуня» мило посміхається і робить реверанс, «Чудовисько» гарчить і піднімає «лапи» догори, «Лицар» «вихвачує меч» і кричить: «А-а-а!!!») За командою ведучого шеренги повертаються один до одного обличчям і демонструють задуману фігуру. «Лицар» перемагає «Чудовисько», «Чудовисько» з’їдає «Красуню», «Красуня» зваблює «Лицаря». Якщо обрано однакові фігури –нічия. Рахунок йде до 3 очків.

Гра «Хто швидше?»
Дві шеренги учасників отримують одночасно завдання, хто впорається швидше і правильніше, той отримує очко.
Завдання
1.     Вишикуватись за зростом від найнижчого до найвищого.
2.     Вишикуватись за алфавітом першої букви імені.
3.     Вишикуватись за розміром ноги від найбільшого до найменшого.
4.     Вишикуватись за кольором волосся від найтемнішого до найсвітлішого.

Станція «Спортивна»
     Конкурс «У кого кращі легені?»
Потрібно за одну хвилину надути повітряну кульку.
Конкурс «Боулінг»
Потрібно кожному учаснику кинути м’яч так, щоб збити кеглі.
Руханка «Якщо хочеш буть здоровим, зробим так…»
Станція «Краєзнавча»
     Вікторина «Люби і знай свій рідний край»
1.Кого називали в Україні козаком?
2.Де знаходилась козацька Січ?
3.Хто був першим козацьким гетьманом?
4.Як називались козацькі судна?
5.Якого кольору був прапор Запорозької Січі?
6.Хто був першим президентом України?
7. Хто з письменників народився на Полтавщині?
8.Назвіть відомих композиторів Полтавщини.
9.Кому і де встановлено ці пам’ятники (фото пам’ятників М.Гоголю і І.Котляревському в Полтаві, Т.Шевченку в Кременчуці, меморіал «Вічно живим»)
Станція «Пісенна»

Колективне розучування пісні « Курочка»
Діти мають запам’ятати слова пісні і рухи, постійно повторюючи за ведучим.
1.Купимо, бабусю, тобі курочку.
А курочка по зернятках – ко-ко-ко (пальці руки зібрані у пучку)
2.Купимо, бабусю, тобі качечку.
Качечка – ках, ках, ках (долоні рук скласти докупи)
А курочка по зернятку – ко, ко, ко.
3.Купимо, бабусю, тобі індича.
Індича – фулди-булди (відкриті долоні рук одночасно гойдаємо ліворуч і праворуч)
А качечка – ках, ках,ках,
А курочка – ко,ко,ко.
4. Купимо, бабусю, тобі кошеня.
А кицюня – няв, няв (імітують, кішка вмивається лапками)
Індича – фулди-булди,
А качечка – ках, ках,
А курочка – ко, ко, ко.
5. Купимо, бабусю, тобі цуценя.
А цуценя – гав, гав (долонями зображуємо вуха) і так далі можна додавати різних тварин, предмети тощо.
Станція «Творча»

Діти разом з дорослими готують сюрприз-подарунок. Це може бути вітальна листівка учителям, паперовий літачок для вдалого польоту випускному класу, рожева кулька для здійснення мрій п’ятикласникам, «хліб-сіль» шостому класу, щоб жили у мирі й злагоді.
    П’ятий етап
Колективне підбиття підсумків
Загальний збір учасників відзначає, що сподобалось найбільше, вручаються подарунки, відзначаються ті, хто був найвправнішим чи найдотепнішим. Тут же вручаються сюрпризи-подарунки. Традиційно діти їдять польову кашу (в Україні навчальний рік починався з горщика каші, який учні приносили учителеві)
    Шостий етап
Найближча післядія КТС
Організатор проводить відповідну роботу з учителями, які мають використати набутий досвід у виховній та навчальній роботі.

        Під час проведення КТССценарій
загальношкільної тематичної лінійки
«Людям потрібен мир»
Дата проведення: 19.09.2014 р.
Місце проведення: актовий зал
Ведуча: Доброго ранку, діти. Сьогоднішній день незвичний. Сьогодні в школі День миру. Протягом дня ми будемо брати участь у КТС, щоб долучитися до загальної потреби усього українського народу в мирі.
1.Хвилина пам’яті
2. Історія свята (інформує Рада справи)
Звідки взялася ця дата – 21 вересня?  У 1981 році асамблея ООН заявила, що День миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і відмови від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватися згоди про припинення воєнних дій протягом цього дня. День миру в Україні встановлений Указом Президента в 2002 році і відзначається щорічно 21 вересня - в Міжнародний день миру. Таким чином Україна підтримує рішення Генеральної Асамблеї ООН і підтверджує відданість країни ідеалам миру.
3. Декламування віршів про мир учнями початкових класів.
Ведуча: Україна - це сильна, мужня держава! Яка славиться своїми щедрими ланами, синім небом... І, звичайно, щирими і добрими, співучими людьми. Жоден захід не проходить без пісні, сьогодні учні з  центру «Дозвілля» підготували пісню «Про що співають діти України».
4.Виконання пісні «Про що співають діти України».
Ведуча: Тема миру хвилює не тільки дорослих, а й дітей, бо ми любимо Україну, бо то наша рідна земля, бо на ній нам жити! Що ми можемо зробити, щоб поліпшити ситуацію? Долучитися до загальної справи хай маленькими, але дуже важливими справами, які ми пропонуємо вам сьогодні:
-         виготовлення голубів-символів миру;
-         участь у флешмобі «Любимо Україну»;
-         створення Полотна миру;
-        завершальний етап акцій «Лист солдату», «Шкарпетки для військового»
Просимо вас поставитися до кожної справи відповідально. Кожен з нас вкладе часточку своєї душі в спільну колективну справу в здобутті миру. Ми вчимося бути толерантними – це людська якість, що дозволяє вирішувати будь-які проблеми з оточуючими, не доводячи їх до конфліктів, сварок, негараздів. На слайді – квітка толерантності, яка допоможе зрозуміти якими нам необхідно бути сьогодні і завжди: співпрацювати, співчувати, бути милосердними, сприймати іншого таким, яким він є, поважати права іншого, творити добро, пробачати. Віримо, що ми скоро здобудемо мир і спокій в нашій державі. І будемо пишатися нашою вільною і незалежною Батьківщиною!
Я пропоную помолитися всією душею за український народ, за Україну.
5.     Молитва «Дякую»
Лінійка «Людям потрібен мир», учні 4 класу декламують вірші про мир

Учні 5 класу пишуть побажання для «Полотна миру»
 Учні та педагог-організатор О.І.Яцик створюють  «Полотно миру»


 Загальний вигляд «Полотна миру»

 Учні початкових класів під час флешмобу «Любимо Україну»

Учні початкових класів у хороводі миру

 Конкурс малюнків на   асфальті «Ми за мир»

Рада справи з педагогом-організатором готують посилку для поранених учасників АТО у м.Вінницю
Презентація проекту «Ніхто не забутий»
Свято «Житиме вічно моя Україна»

Мета: виховання почуття патріотизму, глибокої шани до ветеранів Другої Світової війни, бажання зберегти мир
Обладнання:мультимедійний проектор, фонограми пісень, глобус, паперові голуби і квіти, живі квіти для привітання ветеранів, учнівські презентації про бойовий шлях прадідів.
Хід заходу:
(На фоні музики «Реквієм» Моцарта ведуча читає вірш)
 Вед.: Земле моя, неповторна, єдина,
Ріки, ліси і поля.
Житиме вічно моя Україна,
Кров’ю полита земля.
Там, де від рук недовірка-ординця
Впав серед поля козак,
Виросла квітка – чарівна жар-птиця,
Квітка, що названа  «мак».
Там, де від куль злого ката,фашиста,
Впав у шинелі юнак,
Виросла квітка – краса пломениста –
Вічної пам’яті знак.
                Червоний мак – це український символ, бо в українських піснях, козацьких думах співається про те, що мак цвіте там, де пролилася козацька кров.  Червоний мак  - це і європейський символ: від Першої Світової війни саме ним вшановували загиблих.  24 березня Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом   - Днем пам’яті і примирення.
(Пісня «Маки» у виконанні ансамблю дівчат)
Вед.: Страшні сліди залишила Друга Світова  війна 1939-1945 років. На території України в руїни та згарища перетворили нацисти 114 міст і 28 тисяч сіл. За приблизними оцінками від 8 до 10 млн.  українців загинуло у боях.
Нашою землею трагедія прокотилась двічі – туди й назад. Україна була окупована, і вигнати загарбників стало справою життя і смерті.
Із села Недогарки на фронт пішли 784 наші односельці.
Серед цих захисників і ваші діди-прадіди. Бондаренко Владислав і Шахман Юлія хочуть розповісти про своїх рідних та їхню нелегку долю.
(Виступи дітей з переглядом слайдів)
Вед.: У пам'ять про загиблих на фронтах, закатованих у концтаборах та невинно убієнних мирних жителів, усіх, хто загинув від ран оголошується хвилина мовчання. (Хвилина мовчання)
Вед.: На жаль, сьогодні,  у 70-ту  річницю Перемоги,  залишилося мало свідків тих страшних подій. Роки беруть своє, та все ж до нас змогли завітати шановані люди – ветерани Другої Світової війни Пашкова Ніна Валентинівна і Заніздра Петро Іванович. Ми надаємо їм слово.
(Виступ ветеранів, вручення квітів та червоних маків-символів)
Вед.: У війни не жіноче обличчя. Скільки матерів не дочекались своїх синів і навіть час не владний над материнським горем. Тільки у наше село не повернулися 286 чоловік, 79 – у Рокито-Донівку.
  (Пісня «Степом» у виконанні Заніздри Діани)
Сценічна постановка «Перемога»
   1.Ніхто не забутий, ніщо не забуте,                                                                          Синів українських живі імена!                                                                                     Хоч роки проходять, та в пам’яті буде                                                           Священна, велика, кривава війна!    
2.Іменем жінки, що овдовіла,                                                                                          Іменем матері, що посивіла,                                                                                           Іменем сина, що батька не знав,                                                                                 Іменем батька, що в січі смертній упав,                
             Ми проклинаєм війну жорстоку,      
            Яка відібрала у людства спокій.      
            Іменем тих, хто в колисці сьогодні,    
            Іменем тих,хто над краєм безодні,                                                                                 Іменем ще не ароджених,          
           Сном немовлят не стривожених                                                   
Клятву полеглим героям даєм,                  
Що на Землі мир святий ЗБЕРЕЖЕМ!

(Виходить старшокласниця, яка виконує роль Перемоги)

3. Я прийшла, Перемога, найкраще із свят.           
   Я вклоняюсь тобі, Перемоги солдат!                                                                              Я прийшла із обпалених битвами літ,                
   Я принесла з собою весняний цей цвіт.            
                      Я принесла вам спокій і мир на землі,                                                                           Щоб у синьому морі пливли кораблі,                 
                      Золоті колосилися в полі жита,                                                                                       Щоб у небо здіймалися нові міста,              
                      Щоб зростали щасливими доньки й сини,        
                      Щоб ніколи не бачили жаху війни,        
                      Щоб не сяяло небо від кривавих заграв,                                                                         І лише голуб миру над нами кружляв!
4. Я хочу,щоб у парках квітли квіти   
    У мирній тиші літніх вечорів.                                                                                         Я хочу,щоб народжувались діти                     
    У молодих, щасливих матерів!
5. Дай нам, Боже, сили і снаги,                                                                                          Щоб цвіли дніпровські береги,                                                                                   Щоб жили гуртом, не поодинці,                                                                                          На землі щасливі українці!
6. Люблять свято Перемоги   
   І дорослі , і малі,                                                                                                                Не забудемо ніколи, 
   Хто приніс його землі,                                                                                                      Хто життя не шкодував,                                                                                                  Перемогу здобував!
7. Ми не діти війни.                                                                                                        Лихоліття страшного не знали.      
  Про війну і запеклі бої                                                                                                     Ми лише у книжках  прочитали.
8. Ми в той час не жили,        
    Ми народжені ще не були.                                                                                               Ми під небом блакитним     
    У мирі і щасті зросли!
9. В день цей урочистий                                                                                                  Вітаємо усіх фронтовиків!       
 Хай сяють ваші очі променисто,                                                                                  Привіт вам від недогарківських школярів!
10. Ми раді, що ви нині поруч з нами!                                                                                Ми зичим вам здоров’я і добра!                                                                                    Пишається й гордиться завжди вами                                                                              Всієї України дітвора!
11. Хай колоски видзвонюють налиті,                                                                     Сестричок й братиків приносять журавлі!        
 Ми хочем, щоб для всіх людей на світі                                                                    Світило мирне сонце на Землі!
Вед.: Без миру немає дитинства, від забуття минулого немає майбутнього. Настане час, коли один скаже: «Слава Україні!», і мільйони відповідатимуть: «Героям слава!»
(Звучить фінальна пісня «Нам треба миру», діти прикрашають глобус віночком з квітів і паперових голубів)

Учениця Шахман Ю. представляє свою презентацію
Етап практичної роботи над проектом «Ніхто не забутий». Старшокласниці проводять екскурсію для молодших школярів у куточку Бойової слави.
Учні 8 класу вітають ветерана війни Білокінь Г.Й. зі святом Перемоги
Ветерани на святі у школі

Колективне виготовлення квіток маку

Немає коментарів:

Дописати коментар