понеділок, 20 липня 2020 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В НЕДОГАРКІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ
1.     Ознайомлення учасників освітнього  процесу з нормативно- правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.
2.     Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням  представників  правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.
3.     Запровадження програми правових знань у формі тренінгових занять, факультативної роботи.
4.     Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.
5.     Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його наслідки.
6.     Батьківські збори – це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань  навчання і виховання, ухвалення рішень.
7.     Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.
8.     Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.
9.     Проведення занять із навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.


№ п/п
Назва заходу
Цільова аудиторія
Термін виконання
Відповідальний
Організаційно-методичні заходи
1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»
Учасники освітнього процесу
Останній тиждень серпня
Директор ліцею Яременко В. А.

2


Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»
Учасники освітнього процесу
Вересень
Директор ліцею Яременко В. А.
3
Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):  педагогічний персонал;  технічний персонал.
Педагогічні працівники та працівники ліцею
Вересень
Директор ліцею Яременко В. А.
4
Організація механізмів звернення та встановлення інформаційної скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування)
Учасники освітнього процесу
Вересень
Директор ліцею Яременко В. А.
Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники 1-11 класів        
5
Контроль стану попередження випадків  булінгу
Нарада при директорі
Грудень, квітень
Директор ліцею
Яременко В.А.
6
Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Розпізнаємо булінг»
Педагогічний колектив
Березень
Практичний психолог  
Москалик С.В.
7
Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню
Педагогічний колектив
Упродовж року
Директор ліцею
Яременко В.А.
8
Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »
Методичне об’єднання  класних керівників
Жовтень
Педагог організатор Яцик О.І.
9
Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»
Педагогічний колектив
Жовтень
Практичний психолог Москалик С.В.
10
Складання порад «Як допомогти собі у ситуації булінгу»
1 – 11класи
І семестр
Практичний психолог  
Москалик С.В.
Формування навичок толерантності та співіснування здобувачів освіти
1
Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків
1-4
Упродовж року
Класні керівники 1-4 класів
2
Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, позакласних заходів
1-11
Упродовж року
Класні керівники  
1-11 класів
3
Перегляд кінострічок відповідної спрямованості та їх аналіз
5 – 11
Упродовж року
Учителі  інформатики, класні керівники

4
Проведення тренінгового заняття старшокласників «Як довіряти й бути вдячним»
9-11
Січень
Практичний психолог Москалик С.В.
5
Тиждень толерантності
         1-11
Листопад
Класні керівники, практичний психолог Москалик С.В.
6
Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»
1-11
10-14 грудня
Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог Москалик С.В.
7
Проведення заходів в рамках тематичної акції «16 днів проти насильства»
1-11
17-21 грудня
Класні керівники, учителі-предметники, практичний психолог Москалик С.В.
Психологічний супровід
Діагностичний напрям
1
* опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;
* діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;
* дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;
Учасники  освітнього процесу

Упродовж року

(За потребою)

Класні керівники,
соціальний педагог
Москалик С.В.
2
Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах
Вересень
Практичний психолог
 Москалик С.В.
3
Діагностика стану психологічного клімату класу
1-11
Упродовж року
Практичний психолог  
Москалик С.В.
4
Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час
1-11
Упродовж року
Класні керівники
5
Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу
1-11
Упродовж року (за потребою)
Практичний психолог  
Москалик С.В.
6
Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу
1-11
Упродовж року
Практичний психолог  
Москалик С.В.
Робота з батьками
1
Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»
Батьки здобувачів освіти
Вересень, квітень
Класні керівники  
2
Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини
Батьки здобувачів освіти
Упродовж року
Практичний психолог
 Москалик С.В.
3
Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»
Батьки здобувачів освіти
Січень – Лютий
Практичний психолог  
Москалик С.В.
4
Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми
Батьки здобувачів освіти
За потребою
Практичний психолог Москалик С.В.
Практичний психолог:                                      С.В. Москалик

Немає коментарів:

Дописати коментар